Ter herinnering aan Christopher Curtis sensei

Op 9 juni 2023 op 78 jarige leeftijd overleed de leraar die 20 jaar lang een inspiratiebron was voor  ki-aikido in Nederland. Nadat in 2003 het ki-aikido in Europa zich had losgemaakt van Japan werd Curtis sensei in 2004 door Koichi Tohei sensei aangesteld als Ki Society adviseur voor Europa. Hij reisde onvermoeibaar door Hawaii, het vasteland van de Verenigde staten en Europa om les te geven in aikido en de ki principes. Hij zorgde ervoor dat de relatie met Japan hersteld werd en initieerde het tot stand komen van de Europe Ki Federation.
Hij leerde dat aikido techniek slechts een aspect was voor het begrijpen van de ki principes.
Hij benadrukte het belang om het grote geheel te zien. Aikido is fysiek, mentaal en spiritueel.
Vandaar dat naast aikido techniek en wapens, hij grote nadruk legde op ki-oefeningen, ki-ademhaling, ki meditatie, kiatsu en misogi.
Naast de onuitwisbare indrukken en herinneringen die hij heeft nagelaten, schreef hij de boeken: Ki-Aikido on Maui, Leting Go en Otomo-a journey.
Verdrietig dat hij er niet meer is maar blij dat we hem al die jaren mochten meemaken.

Ad Voogels.